• Image of Mynyddoedd Cymru / Mountains Of Wales

**OHERWYDD Y LOCKDOWN COVID-19, NI FYDD ARCHEBION YN CAEL EU GYRRU ALLAN YN RHEOLAIDD**

Print A3 Mynyddoedd Cymru ar gael mewn tri steil. Mae'r print wedi ei selio ar ddata agored yr Arolwg Ordnans.

Wedi eu printio ar garden 250gsm sidan.

Cludiant yn £5.00

Diolch
Dafydd

** DUE TO THE COVID-19 LOCKDOWN, ORDERS WILL NOT BE DISPATCHED REGULARLY*

A3 prints of the Mountains of Wales available in three styles. The image is based on Ordnance Survey Open data.

Printed on 250gsm silk card.

Postage and packaging is £5.00

Thanks
Dafydd