• Image of Afonydd Cymru / Rivers of Wales

**NI FYDD ARCHEBION NEWYDD YN CAEL EU GYRRU ALLAN TAN AR ÔL Y NADOLIG**

Print Afonydd Cymru maint A3 ar gefndir du neu gwyn. Mae'r print wedi ei selio ar ddata OpenRivers yr Arolwg Ordnans.

Wedi ei brintio ar garden 250gsm sidan.

Cludiant yn £5.00.

Diolch
Dafydd

** NEW ORDERS WILL NOT BE SENT OUT UNTIL AFTER CHRISTMAS**

An A3 size print of the Rivers of Wales on a black or white background. The image is based on the Ordnance Survey Openrivers data.

Printed on 250gsm silk card.

Postage and packaging is £5

Thanks
Dafydd