• Image of Afonydd Cymru / Rivers of Wales

Print Afonydd Cymru maint A3 ar gefndir du neu gwyn. Mae'r print wedi ei selio ar data OpenRivers yr Arolwg Ordnans.

Wedi ei brintio ar garden 250gsm sidan.

Cludiant yn £5.00.

DIWRNOD OLAF I ARCHEBU AR GYFER Y NADOLIG YW 15/12/2023 - NI FYDD ARCHEBION AR ÔL HYN YN CAEL EU GYRRU TAN Y FLWYDDYN NEWYDD

Diolch
Dafydd

An A3 size print of the Rivers of Wales on a black or white background. The image is based on the Ordnance Survey Openrivers data.

Printed on 250gsm silk card.

Postage and packaging is £5

TO RECEIVE THE PRINTS BEFORE CHRISTMAS, PLEASE ORDER BY 15/12/203 - ORDERS RECEIVED AFTER THIS WILL NOT BE SENT OUT UNTIL THE NEW YEAR

Thanks
Dafydd